Өнгө өөрчлөх аяга

Өнгө хувиргагч аяга, халуунд мэдрэмтгий өнгө өөрчлөх аяга, хүйтэнд мэдрэмтгий өнгө өөрчлөх аяга зэрэг РР болон термохром мастер багцаар үйлдвэрлэгддэг.

Халуун мэдрэмжтэй өнгө солих аяга нь аяганд халуун ус асгахад өнгө өөрчлөгдөнө. Халуун мэдрэмжтэй өнгө солих аяганы өнгийг нил ягаанаас улаан, нил ягаан цэнхэр, улбар шараас шар, ногооноос шар, улаанаас өнгөгүй, цэнхэрээс өнгөгүй болгож өөрчилдөг.

Хүйтэнд мэдрэмтгий өнгө хувиргагч аяга нь хүйтэн ундаанд асгах эсвэл аяганд мөс хийх үед өнгө өөрчлөгдөнө. Хүйтэнд мэдрэмтгий өнгө сольдог аяганы өнгө нь ихэвчлэн өнгөгүй улаан, өнгөгүй цэнхэр, хөхөөс нил ягаан, улаанаас нил ягаан, шар ногоон өнгөтэй байдаг.

<1>