Өнгө өөрчлөх дэвтэр

Өнгө өөрчлөх тэмдэглэлийн дэвтэр нь ихэвчлэн гар мэдрэмжтэй өнгө өөрчлөгддөг бөгөөд дэвтэр дээр тавьсны дараа өнгө өөрчлөгддөг.

Өнгө өөрчилдөг хатуу хавтастай дэвтэр, спираль дэвтэр гэх мэт янз бүрийн төрлийн өнгө өөрчлөх дэвтэр үйлдвэрлэж болно.

Цаасан хавтастай дэвтрийн хувьд өнгө өөрчлөгч дэвтэр нь ихэвчлэн хараас зураг, эсвэл дэвтэрийн хавтасны өнгө өөрчлөгддөг.

PU бүрээстэй зөөврийн компьютерын өнгийг нил ягаанаас цэнхэр, нил ягаанаас улаан, улбар шараас шар, ногооноос шар, хараас улаан гэх мэтээр сольж болно.

<1>