Өнгө өөрчлөх халбага

Өнгө солих халбаганы материал нь РР ба халуунд мэдрэмтгий өнгө солих халбага, хүйтэнд мэдрэмтгий өнгө өөрчлөх халбага зэрэг термохром мастер багц юм.

Халуун мэдрэмжтэй өнгө өөрчлөх халбага нь аяганд халуун усанд хийж өнгө нь өөрчлөгдөнө. Халуун мэдрэмжтэй өнгө солих халбаганы өнгийг ихэвчлэн нил ягаанаас урагдсан, нил ягаанаас хөх, улбар шараас шар, ногооноос шар, улаанаас өнгөгүй, цэнхэрээс өнгөгүй болгодог.

Хүйтэнд мэдрэмтгий өнгө өөрчлөх халбага нь зайрмаг идэх үед өнгө нь өөрчлөгддөг. Хүйтэн мэдрэмтгий өнгө солих халбаганы өнгө нь ихэвчлэн өнгөгүйгээс улаан, өнгөгүй-хөх, цэнхэрээс нил ягаан, улаанаас нил ягаан, шараас ногоон болж өөрчлөгддөг.

<1>