Харанхуйд гэрэлтдэг наалт

Харанхуйд гялалзах наалт нь гэрэлтэгч материалаар хийгдсэн бөгөөд гэрлийг шингээсний дараа 15-30 минутын турш харанхуйд гэрэлтэх боломжтой. Харанхуйд гялалзсан наалтыг янз бүрийн инээдтэй гоёл чимэглэлийн наалтаар хийж болохоос гадна завь, онгоц, нийтийн барилга, хамгаалалтын байгууламж, компанийн гэх мэт газруудад өргөнөөр ашиглаж, хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэхэд чиглүүлдэг.


<1>