Шингэн болор хуудас

Шингэн болор хуудас нь PET болон шингэн болор бэхээр хийгдсэн. Хариу температурт дулаарч, хуудас нь температурын зурвасын өргөний эхэнд шаргал өнгөтэй болж, ногоон болж, цаашаа цэнхэр болж, дахин хар болж өөрчлөгдөнө. Температурыг хөргөхөд өнгө нь урвуу дарааллаар харагдана. Шингэн талст бүрт температурын нөлөөлөл нь хүрээлэн буй орчны температураас хамаардаг гэдгийг анхаарна уу.

Шингэн болор хуудсыг хөлийн хэлбэрийг шалгах эсвэл шинжлэх ухааны туршилт хийхэд ашиглаж болно.


<1>